ERSTMALIG: Arktis, Hurtigruten, Expeditions- medizin

Läkarfortbildningar på svenska

Ärztefortbildungen.de är ett internationellt institut som har specialiserat sig på högkvalitativa fortbildningar för läkare. Vi organiserar och genomför fortbildningar inom alla medicinska specialistområden. Vår Ärztereisebüro.de hjälper också till med deltagarhantering i samband med läkarkongresser om så önskas. Du får då allt som hör till ditt medicinska evenemang via en enda kontakt – säkert och tillförlitligt.

Vårt medicinska fortbildningsinstitut är ledande i Europa när det gäller organisering och genomförande av högkvalitativa fortbildningar inom områdena resemedicin och tropisk medicin. Våra fortbildningar godkänns av de tyska läkarförbunden. På så sätt säkerställs att deltagarna också får aktuella CME-poäng (Continuing Medical Education).

 

 

Dessutom planerar och organiserar vi den medicinska kongress du ansvarar för på ett säkert och kompetent sätt. Vi erbjuder hjälp och stöd från början till slut vid planeringen och genomförandet av din läkarkongress. Vårt team på Ärzte Reisebüro har mer än 20 års yrkeserfarenhet och har tillgång till alla gängse och nödvändiga datoriserade reservationssystem. Vi utformar också gärna individuella läkarresor av högsta kvalitet. Det kan röra sig om endast flyg, hotell,kryssningar, utflykter eller andra tilläggstjänster för den läkarkongress du ansvarar för.

Vill du ha kontakt med läkare i Tyskland? Vi hjälper dig med medicinsk marknadsföring och når snabbt många tyska läkare per mejl eller fax. Vill du organisera en läkarkongress, en läkarfortbildning eller ett läkemedelsevenemang så hjälper vi dig gärna. Gå in på den medicinska chatten nedan till vänster, ring oss på (+49) 04202 955 1435 eller mejla till mail@aerztefortbildungen.de

Planering och genomförande av läkarfortbildningar

Organisering av läkarkongresser och läkemedelsevenemang

Hälsovårdens tjänster

Flyg- och hotellbokningar inför kongresser

Tillhandahållande av medicinska referenser

Kommunikation med och inbjudan av tyska läkare

Organisering och genomförande av läkarresorante

Förmedling av internationella läkare inom området resemedicin

Läkarfortbildningar på svenska

Läkarfortbildningar på svenska

Läkar